Spilleregler

Velkommen til Langelands Fodboldgolf

Et smukt sted på Langeland

Der findes pt. intet officiel regelsæt indenfor fodboldgolf. Nedenstående regelsæt anses som vejledende.

1. Generelt.

Fodboldgolf handler om at få bolden i hul på færrest skud, undervejs skal indlagte forhindringer passeres på korrekt vis.

2. Spark.

Der spilles, indtil bolden er i hul. Man noterer det antal spark, der i alt er brugt. Hver spiller har ansvaret for at tælle sine egne antal spark, og antallet noteres på scorekortet efter hver runde.

3. Udstyr.

Der spilles med en fodbold for hver spiller.

4. Opførsel på banen.

Der skal vises respekt for andre spillere på banen ved at holde passende afstand og undlade at sparke på tidspunkter, hvor man risikerer at ramme andre.

Går man i en gruppe lader man hurtigere bagfrakommende spillere eller grupper passere.

5. Rækkefølge.

Ved udspark fra første hul sparker yngste spiller først og derefter efter alder.

Ved udspark på de senere huller er det den spiller, der gik den foregående bane i færrest spark, der starter.

Ved efterfølgende spark er det altid den spiller, hvis bold ligger længst fra hullet, der sparker. Ved forhindringer er det den spiller, hvis bold ligger længst fra forhindringen, der sparker.

Se endvidere specialregler på hver hul.

6. Udsparkssted.

Der sparkes ud fra tee-stedet ved starten af hullet. Bolden placeres mellem de trekantede sten.

7. Out of bound.

Ryger bolden udenfor banen (højt græs) flyttes den atter ind på banen, tættes på hvor dan landede og man noteres for et ekstra spark.

Ryger bolden i søen noteres man for to ekstra spark, og bolden rykkes ind på banen tættes på hvor den landede.

8. Hvordan må bolden sparkes.

Bolden må kun flyttes med foden. Alle former for spark er tilladt med undtagelse af ført bold.

9. Genplacering af bold.

Hvis en medspillers bold ligger i vejen for et spark, kan man bede medspilleren om midlertidigt at fjerne bolden. Efter endt spark genplaceres medspillerens bold.

10. Flag.

Flaget må ikke tages op af hullet.

11. Bold rammes af anden bold.

Rammer en spiller ved sit spark en medspillers bold, bliver spillerens bold liggende på positionen, hvor den ender, mens medspillerens bold genplaceres.

12. Specialregler.

På enkelte huller gælder der specialregler. Se ved tee-stedet på hvert hul for yderligere beskrivelse.