Ordensregler

Velkommen til Langelands Fodboldgolf

Et smukt sted på Langeland

 

• Der må ikke anvendes fodboldstøvler eller sko med knopper.

• Parkering kun tilladt på afmærket P-område

• Respekter venligst privat område.

• Vær ekstra forsigtig rundt om ’Søen’.

• Dåser og flasker samt andet affald skal medtages fra banen eller lægges i de opstillede

affaldsbeholdere.

• Langelands Fodboldgolf forbeholder sig, til enhver tid, ret til at nægte adgang til aktiviteter,

hvis vi skønner, en deltager er beruset og opfører sig til gene for øvrige tilstedeværende eller på

anden måde kompromitterer sikkerheden.